Izolacija

Opečni zidovi obostrano

Faze radova:

  • obostrano otucanje stare, trošne i vlažne žbuke i zdrave žbuke cca 50 cm iznad vidljive vlažne crte na zidu, produbljivanje sljubnica, pranje površine

  • poravnavanje pripremljene površine zida Stigomal mortom

  • izrada višeslojne hidroizolacije na izdersovanu površinu zida nanošenjem Stigolita
  • proštemavanje i izrada kutnika (holkera) na spoju zid-pod Stigomal mortom
  • prekid toka kapilarne vlage iznad kote poda S.K.G.I. metodom ulijevanjem Stigosila
  • žbukanje zidova klasičnim načinom (špric, gruba i fina žbuka)
  • žbukanje sokla polimercementnim mortom sa dodatkom Stigomala

Web stranice stig.hr koriste tzv. kolačiće (eng. ‘cookies’) kako bi se korisniku mogla pružiti usluga s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem.

Skip to content