Hidroizolacija

Hidroizolacija kupaonica

Faze radova:

 • priprema betonske površine u kupaonama za izradu krutoelastične izolacije

 • proštemavanje spoja zid-pod i izrada vodoodbojnih kutnika (holkera) od Stigomal morta
 • poravnanje zidova u visini jedne blok opeke, krpanje šliceva iza vodoinstelatera Stigomal mortom
 • nanošenje višeslojnog krutoelastičnog premaza Stigoelast na donju ab ploču u kupaonama
 • obrada spoja glazure i zida nanošenjem Stigoflexa u dva sloja

 • nakon izvedene cementne glazure izrada višeslojnog premaza Stigoelast kao zaštite glazure prije postave keramičkog opločenja

 • brtvljenje svih radnih spojeva i izvoda trajnoelastičnom brtvenom masom               

Hidroizolacija

Hidroizolacija podzemnih građevina

Faze radova:

 • Priprema betonske površine za izradu krutoelastične hidroizolacije odstranjivanjem cementnog mlijeka visokotlačnim peračem ili cementne skramice mehaničkim putem

 • Po potrebi izvesti ugradnju bubrujuće brtvene mase na prekidima betoniranja podložnog betona

 • Nanošenje višeslojne krutoelastične hidroizolacije Stigoelast na podložni beton
 • Nakon izvedenog zaštitnog sloja betona na horizontalnu izolaciju i izvedene temeljne ploče potrebno je izvesti holker od Stigomal morta na spoju temeljne ploče i podložnog betona
 • Prilikom betoniranja ab zidova po potrebi izvesti ugradnju bubrujuće brtvene mase na prekidima betoniranja ako projektom nije predviđena gumena traka
 • Proštemavanje rupa od razupora te horizontalnih i vertikalnih radnih spojeva, nanošenje impregnacije Stigocryl i zapunjavanje rupa i šliceva Stigomal mortom
 • Izrada višeslojne krutoelastične hidroizolacije Stigoelast na vertikalne plohe vanjskih ab zidova
 • Nakon ovako izvedene vertikalne izolacije poželjno je izvesti zaštitu izolacije stirodurom i čepastom folijom prije zatrpavanja građevinske jame 

Web stranice stig.hr koriste tzv. kolačiće (eng. ‘cookies’) kako bi se korisniku mogla pružiti usluga s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem.

Skip to content