STIGOGRAF

Hidrofobno zaštitno sredstvo za lakše odstranjivanje grafita.

Informacije

  • Zaštita od grafita mineralnih građevinskih materijala poput betona, opeke, vapnenca, prirodnog i umjetnog kamena, žbuka, klasičnih bojanih fasada i dr.

  • Plastična boca od 1 l, plastični kanistar od 3 l, 5 l, 10 l, 25 l.

  • Potrošnja ovisi o upojnosti podloge, te ju treba utvrditi testiranjem na manjoj površini materijala koji će biti tretiran. Okvirna potrošnja je 0,1  1,0 l/m2

Korisne informacije

Tehnička dokumentacija

Sigurnosno-tehnički list i izjava o svojstvima dostupni su na zahtjev.

Web stranice stig.hr koriste tzv. kolačiće (eng. ‘cookies’) kako bi se korisniku mogla pružiti usluga s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem.

Skip to content