Sanacija

Sanacija betonskih zidova

Faze radova:

  • otucanje vlažne i trošne žbuke sa betonskih zidova

  • čišćenje i pranje podloge visokotlačnim peračem

  • krpanje oštećenja Stigomal mortom

  • nanošenje višeslojne krute izolacije na poravnanu vertikalnu površinu zidova
  • iscrtavanje sheme bušenja, bušenje rupa, ugradnja dozatora
  • po potrebi zapunjavanje šupljina, segragacije ili kaverni unutar starog betonskog zida metodom injektiranja
  • priprema materijala i punjenje dozatora ulijevanjem Stigosila do zasićenja
  • skidanje dozatora nakon tretiranja zida, brtvljenje rupa Stigovezom
  • završno nanošenje krute izolacije Stigolit preko tretirane zone

Web stranice stig.hr koriste tzv. kolačiće (eng. ‘cookies’) kako bi se korisniku mogla pružiti usluga s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem.

Skip to content