Izolacija

Kameni zidovi

Faze radova:

  • otucanje stare, trošne i vlažne žbuke, produbljivanje fuga, pranje kompletne površine

  • zapunjavanje fuga polimercementnim mortom s dodatkom Stigomala, poravnavanje cjelokupne kamene površine Stigomal mortom

  • izrada višeslojne hidroizolacije na poravnanu površinu zida nanošenjem Stigolita
  • proštemavanje i izrada kutnika (holkera) na spoju zid-pod Stigomal mortom
  • prekid toka kapilarne vlage iznad kote terena S.K.G.I. metodom ulijevanjem Stigosila
  • žbukanje zidova iznutra klasičnim načinom (špric, gruba i fina žbuka)
  • žbukanje zidova izvana (sokl) polimercementnim mortom sa dodatkom Stigomala

Web stranice stig.hr koriste tzv. kolačiće (eng. ‘cookies’) kako bi se korisniku mogla pružiti usluga s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem.

Skip to content