FRCM SUSTAV

STIG NHL 2K sanacijski mort

Dvokomponentni visoko duktilni mort za sanaciju i konstruktivno ojačanje ziđa.

Informacije

  • Dvokomponetni mort na bazi hidrauličkog veziva, ojačan alkalno otpornim vlaknima i polimernim dodacima namijenjen za sanaciju i konstruktivno ojačanje tradicionalnog i kombiniranog ziđa. Pogodan za zapunjavanje sljubnica ziđa, za izravnavanje podloga prije izvedbe ojačanja, za ojačanje i konsolidaciju tradicionalnog i kombiniranog ziđa u sustavu s alkalno otpornom staklenom mrežicom ili karbonskom mrežicom, radi sprečavanja nastanka površinskih pukotina i odvajanja morta u protupotresnoj sanaciji.

    STIG NHL 2 K SANACIJSKI MORT dio je STIG FRCM sustava.

  • Vreća 25 kg (komponenta A) + kanta 6,1 l (komponenta B).

  • 1,9 kg/m2/mm

Primjenjuje se na podlogama:

  • ziđe od opeke
  • mješano ziđe od kamena i opeke

PRIPREMA PODLOGE:

Sve podloge moraju biti čiste, čvrste, nosive, suhe, nesmrznute. Odnosno adekvatno pripremljene. Postojeću žbuku potrebno je očistiti do podloge (zid od opeke, kamena ili miješano ziđe). Zamijeniti oštećene dijelove zida ili opeke. Fuge između opeke ili kamena očistiti 10 do 20 mm dubine te cijelu površinu očetkati i otprašiti.

Oprati površinu vodom pod pritiskom (200-400 bara).

Prije nanašanja morta neophodno je vodom navlažiti površinu do kapilarne zasićenosti.

Izrazito upojne površine potrebno je impregnirati STIGOCRYL impregnacijom koju je potrebno razrijediti vodom u omjeru 1:3 (1 dio STIGOCRYL : 3 djela vode) 4-6 h prije nanošenja morta.

PRIPREMA MATERIJALA:

U veću posudu uliti B komponentu proizvoda. U posudu postepeno dodavati komponentu A te elektromješačem izmiješati u homogenu masu, u propisanom omjeru. Preporuča se korištenje niže brzine miješanja da se spriječi uvlačenje zraka u mješavinu. Izmiješani materijal ostaviti da odstoji cca 5 min (vrijeme sazrijevanja) te ga ponovo lagano promiješati prije uporabe.

Za postizanje optimalne konzistencije po potrebi dodati vodu (do 2% na ukupnu količinu).

Izmiješani materijal upotrijebiti unutar 60 minuta uz povremeno miješanje tijekom rada.

PRIMJENA:

ZAPUNJAVANJE SLJUBNICA:

Temeljito očišćene, otprašene sljubnice, navlažene vodom ili impregnirane STIGOCRYL impregnacijom potrebno je zapuniti  STIG NHL 2K SANACIJSKIM MORTOM utiskivanjem morta uz pomoć gletera ili zidarskom žlicom.

IZRAVNAVANJE PODLOGE:

STIG NHL 2K SANACIJSKI MORT potrebno je nanijeti ručno ili strojno na adekvatno pripremljenu podlogu u sloju debljine do 25 mm. Ukoliko je predviđeno nanošenje materijala u debljini većoj od 25 mm potrebno je materijal nanijeti u dva sloja, uz preduvjet da se drugi sloj nanosi na očvrsli prvi sloj.

Ukoliko se izravnavanje izvodi kao podloga za izvedbu ojačanja neophodno je drugi sloj nanijeti nakon proteka najmanje 24 sata.

OJAČANJE – FRCM SUSTAV

STIG NHL 2K SANACIJSKI MORT potrebno je nanijeti metalnim gleterom na  prethodno navlaženu ili impregniranu podlogu u sloju debljine 5 mm. U svježi prvi sloj morta potrebno je utisnuti projektom predviđenu alkalno otpornu staklenu mrežicu (npr. AR 280) ili karbonsku mrežicu C 200 g/m² ili C 180 g/m²). Kod ugradnje mrežice neophodno je napravit preklope mrežica od min 10 cm u poprečnom smjeru i 25 cm u uzdužnom smjeru. Drugi sloj STIG NHL 2K SANACIJSKI MORT potrebno je nanijeti na svježi prvi sloj morta. Odmah po nanošenju mort se može površinski obraditi koristeći metalni ili spužvasti gleter. Nakon djelomičnog sušenja površinu  navlažiti vodom i spužvastim gleterom dobro zagladiti.

STIG NHL 2K SANACIJSKI MORT moguće je ugraditi ručno i uz pomoć strojeva.

Izvedeno se ojačanje zida mortom, ovisno o zahtjevu projekta, dodatno sidri primjenom JEDNOSTRUKOG SIDRA, DVOSTRUKOG SIDRA ILI KARBONSKOG UŽETA. Broj sidara, duljina sidara, kao i pozicije ugradnje definirane su projektom.

U razdoblju toplog i vjetrovitog vremena površine obrađene STIG NHL 2K SANACIJSKIM MORTOM  potrebno je lagano prskati vodom tijekom 3 dana.

Prilikom izvođenja radova potrebno se pridržavati važećih građevinskih normi.

NAPOMENA:

Ukoliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skrivene mane rješavaju se posebno.

Korisne informacije

Tehnička dokumentacija

Sigurnosno-tehnički list i izjava o svojstvima dostupani su na zahtjev.

Web stranice stig.hr koriste tzv. kolačiće (eng. ‘cookies’) kako bi se korisniku mogla pružiti usluga s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem.

Skip to content